กิจกรรมประกวดการจัดทำการนำเสนอ ชีวประวัติสุนทรภู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดการจัดทำการนำเสนอ ชีวประวัติสุนทรภู่
เนื่องใจวันสุนทรภู่ ประจำปี 2566
“ชีวประวัติ อรรถาธิบาย สไตล์ครูกวี”
รับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย