การประชุมสัญจร คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น.
การประชุมสัญจร คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2565 โดยมีท่าน พ.ต.อ.ดร. สมศักดิ์ หน่องพงษ์ (นายกสมาคม) เป็นประธานการประชุม พร้อม
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โดยได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองและครู พิจารณาวาระการประชุมต่างๆ
ณ ห้องประชุมระฆังเงิน ชั้น 2 โรงแรม ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก