การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการสอบ แข่งขันทางวิชาการกับหน่วยงานการศึกษาภายนอก

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.
อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการสอบ
แข่งขันทางวิชาการกับหน่วยงานการศึกษาภายนอก ประจำปีการศึกษา 2565
ณ สนามบาสเกตบอล หน้าอาคารสาธิต 1

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก