การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.
อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ เด็กชายธนาลัย จาตุประยูร
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2565 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2566 รอบแรก
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สากล จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล หน้าอาคารสาธิต 1

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก