การปฐมนิเทศ ลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น.
อาจารย์นราธิป แก้วทอง หัวหน้างานลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารี
จัดปฐมนิเทศ ลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2566

ณ หอประชุมโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก