กำหนดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยโรงพยาบาล CGH พหลโยธิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานพยาบาลและสุขอนามัย
กำหนดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยโรงพยาบาล CGH พหลโยธิน
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
นำค่าใช้จ่ายวัคซีนเข็มละ 330 บาท
มาชำระกับทางโรงพยาบาลในวันและเวลาดังกล่าว