กิจกรรมพบอาจารย์ประจำชั้นและชำระเงินพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ม.2 และ 6

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
กิจกรรมพบอาจารย์ประจำชั้นและชำระเงินพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 6

ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก