ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
และโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น.
ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล สาขารังสิต ชั้น 2 เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์
โดยมีวัตถุประสงค์
– เพื่อหารายได้สนับสนุนและจัดหาอุปกรณ์พัฒนาการเรียนการสอน
– เพื่อหารายได้สมทบทุนการศึกษาของนักเรียน
– เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องธุรการ อาคารสาธิต 1 ชั้น 2 โทร. 02-521-0690 ต่อ 123 หรือ 127