การประชุมเตรียมความพร้อมจัด พิธีไหว้ครู ประดับเข็มตราราชลัญจกร และมอบประกาศนียบัตรนักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 12.30 น.
การประชุมเตรียมความพร้อมจัด “พิธีไหว้ครู ประดับเข็มตราราชลัญจกร และมอบประกาศนียบัตรนักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2566”
โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์
ร่วมประชุมชี้แจง ติดตาม การดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของการจัดกิจกรรม

ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก