ชิญชวนชาว พ.ม. ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ ร่วมแสดงความยินดี ผ่านกรอบรูปโปรไฟล์ 3 แบบ 3 สไตล์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
1 กรกฎาคม 2566

เชิญชวนชาว พ.ม. ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ
ร่วมแสดงความยินดี ผ่านกรอบรูปโปรไฟล์ 3 แบบ 3 สไตล์

ผ่านทาง
http://www.twibbonize.com/wpm70anniversary

แนะนำการใช้งาน
http://youtu.be/Sr6kFnvKPrg