ประกาศผลการตัดสินการประกวดจัดทำการนำเสนอ ชีวะประวัติสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประกาศผลการตัดสินการประกวดจัดทำการนำเสนอ
ชีวะประวัติสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2566
รางวัลชนะเลิศ
เด็กชายพงศ์พิศุทธิ์ พัฒโนทัย ม.3/1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
เด็กหญิงนันทัชพร วงษ์วัง ม.1/3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
นางสาวสุวพัชร สิงขร ม.6/2