การมอบเกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลและที่ได้เข้าร่วม การประกวดแต่งกลอนสุภาพ ในหัวข้อ “ครู”

วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.
อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลและที่ได้เข้าร่วม
การประกวดแต่งกลอนสุภาพ ในหัวข้อ “ครู” เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
โดยเด็กหญิงธีรดา จันทรบุตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด
ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล หน้าอาคารสาธิต 1

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก