พิธีไหว้ครูและประดับเข็มตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.
โรงเรียนจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครูและประดับเข็มตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2566
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี
ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับนักเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก