พิธีทบทวนคำสัตย์ ปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น.
พิธีทบทวนคำสัตย์ ปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566
โดยมีอาจารย์ยศชวินกุลด้วง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้
ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก