ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันรายการ SINGHA GRAND SLAM EXPERIENCE SEASON 7-U14

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายแดนไทย ตาก้อง
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
ได้รางวัลอันดับ 2 รุ่นอายุ 14 ปี
ในการแข่งขันรายการ SINGHA GRAND SLAM EXPERIENCE SEASON 7-U14
ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566ณ เกรต้า สปอร์ตคลับ พัทยา
โดยในรายการนี้จะทำการคัดเลือกนักกีฬา รุ่นละ 2 คน ที่จะได้ร่วมเดินทางไป
เก็บประสบการณ์ที่ประเทศออสเตรเลีย ในรายการ Australian Open 2024