เชิญร่วมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอเชิญบุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566
เนื่องในโอกาสวันอาสฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของไทยให้ยั่งยืนสืบไป
โดยร่วมทำบุญได้ที่ตู้รับบริจาค บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2
และแห่เทียนจำนำพรรษา ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ถวาย ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน