ขอเชิญร่วมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษาและร่วมพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566

ขอเชิญชวนบุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา
ประจำปีการศึกษา 2566
ระหว่างวันที่ 10-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2
และร่วมพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.30 น.
ถวาย ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน