กิจกรรมการแสดงละครเวที ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนระดับชั้น ม.6/3

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.30 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมการแสดงละครเวที ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนระดับชั้น ม.6/3
โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรม
ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา ศ 33101 ศิลปะพื้นฐาน 5

ณ หอประชุมโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก