การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูพระนคร จำกัด

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.
โรงเรียนเป็นสถานที่ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูพระนคร จำกัด
โดยมี อาจารย์สมชาย ทองพันธ์อยู่ เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกร้านสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุม
ณ หอประชุมโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก