กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 10-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16.30 น.
โรงเรียน จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566
เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
เพื่อนำต้นเทียนจำนำพรรษาถวายยังวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารสาธิต 2

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก