ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทฑาร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปี 2566

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทฑาร่วมเป็นเจ้าภาพ
ทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปี 2566
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
02-521-0690 ต่อ 100, 123, 127 และ 02-521-3535