ประกาศผลการตัดสิน การประกวดเล่านิทานอีสปภาษาถิ่น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประกาศผลการตัดสิน
การประกวดเล่านิทานอีสปภาษาถิ่น
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวบุญสิตา ชมพบุญ ชั้น ม.6/2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
เด็กชายพงศ์พิศุทธิ์ พัฒโนทัย ชั้น ม. 3/1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
เด็กหญิงธาราดา บูรณะบัญญัติ ชั้น ม.3/1