ประกาศผลการประกวดข้บร้องเพลง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2566 “บทเพลงเทิดพระคุณแม่”

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ประกาศผลการประกวดข้บร้องเพลง
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2566
“บทเพลงเทิดพระคุณแม่”
ขอให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลมารายงานตัวที่
ห้องดนตรีสากล อาคารสาธิต 3 ชั้น 5
ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.10 น.