การประชุมเคสนักเรียนที่ต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ (Case Meeting) ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น.
โรงเรียน จัดประชุมเคสนักเรียนที่ต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ (Case Meeting) ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และคณาจารย์ ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการพัฒนาและให้ความช่วยเหลือนักเรียน

ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก