การฝึกซ้อมกีฬา ขบวนพาเหรด คณะกองเชียร์ และจัดเตรียมอุปกรณ์ตกแต่งสแตนเชียร์

ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30-18.00 น.
โรงเรียน จัดให้มีการฝึกซ้อมกีฬา ขบวนพาเหรด คณะกองเชียร์ และจัดเตรียมอุปกรณ์ตกแต่งสแตนเชียร์
ของนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมของคณะสีในการแข่งขันกีฬาคณะสีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566
ซึ่งจะจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน พ.ศ. 2566

ณ สนามกีฬาภายใน โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก