งานวันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร “70 ปี พ.ม. ก้าวล้ำนำวิชาการ” ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.
โรงเรียน จัดงานวันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร “70 ปี พ.ม. ก้าวล้ำนำวิชาการ” ปีการศึกษา 2566
โดยมี อาจารย์ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการฯ ในครั้งนี้
ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ กิจกรรมการเรียนรู้ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมห้องสมุด

ณ หอประชุมโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก