โครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติชั้นมัธยมศึกษา The International Chemistry Quiz : ICQ ปี พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 80 คน ได้สมัครเข้าร่วมทดสอบวัดความรู้
ในโครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติชั้นมัธยมศึกษา The International Chemistry Quiz : ICQ ปี พ.ศ. 2566

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก