กิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ประจำเดือนสิงหาคม

วันศุกร์ที่ 4 สิหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 น.
โรงเรียน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ประจำเดือนสิงหาคม
โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2
โดยสิ่งของที่พระอาจารย์ได้รับบิณฑบาตจะนำไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี
และผู้สูงอายุในบ้านแก้ง-บ้านท่าสีลารมณ์ อ.นาแก จ.นครพนม

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก