ขอขอบพระคุณ โรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน ที่ได้มอบชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ให้กับทางโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอขอบพระคุณ โรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน
ที่ได้มอบชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ให้กับทางโรงเรียน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19
สำหรับบุคลากรและนักเรียน ที่เริ่มมีอาการหรือเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อ จำนวน 320 ชุด

ณ อาคารสาธิต 1

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก