การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ที่ได้ร่วมกิจรรมร้องเพลงกิจกรรมพิธีไหว้ครู และวันครบรอบ 70 ปี พ.ม.

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.
อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
ที่ได้ร่วมกิจรรมร้องเพลงประสานเสียงกิจกรรมพิธีไหว้ครู และร้องเพลง “พ.ม.รำลึก 70 ปี” เนื่องในวันครบรอบ 70 ปี พ.ม.

ณ บริเวณหน้าอาคารสาธิต 1

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก