การแข่งขันแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2566

ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.00-13.00 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแข่งขันแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2566 ซึ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยมีนักเรียนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก

ณ บริเวณสนามวอลเลย์บอล หน้าหอประชุมโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก