กราบนมัสการ พระเดชพระคุณพระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 น.
อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนบุคลากรของโรงเรียน
เข้ากราบนมัสการ พระเดชพระคุณพระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม
และเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหารเนื่องในวันคล้าย วันเกิด 8 สิงหาคม 2566 สิริอายุ 88 ปี

ณ กุฏิเจ้าอาวาส วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก