พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.00 น.
โรงเรียน จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
โดยมีผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดพระศรีมหาธาตุผู้แทนร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูพระนคร จำกัด
และคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มรภ.พระนคร
ร่วมมอบทุนการศึกษาในประเภทต่างๆ ให้กับนักเรียน จำนวน 64 ทุน

ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก