โครงการอบรมการ Streaming ขั้นพื้นฐาน

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30-16.30 น.
โรงเรียน จัดโครงการอบรมการ Streaming ขั้นพื้นฐาน โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานเปิดโครงการอบรม และได้รับเกียรติจาก อาจารย์คมเวช แดงประไพ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หลักการ
และแนวทางการประยุกต์ใช้งาน การ Streaming ขั้นพื้นฐาน แก่นักเรียนที่สนใจ ณ ห้องประชุม อาคารสาธิต 3 ชั้น 6

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก