การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล การประกวดแข่งขันขับร้องบทเพลงเทิดพระคุณแม่

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.
อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล
การประกวดแข่งขันขับร้องบทเพลงเทิดพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล หน้าอาคารสาธิต 1

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก