นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-17.00 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดโดย สำนักงานศาลยุติธรรม

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก