โครงการ PM Talent Show

วันที่ 22, 25 สิงหาคม และ วันที่ 5, 8 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 12.00-13.00 น.
งานคณะกรรมการนักเรียน จัดโครงการ PM Talent Show โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถพิเศษ
พัฒนาศักยภาพในสิ่งที่ชื่นชอบหรือมีความถนัด และยังช่วยให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
สร้างความสนุกสนานและผ่อนคลายให้กับนักเรียน

ณ บริเวณลานสนามวอลเลย์บอล หน้าหอประชุมโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก