กิจกรรม นิทรรศการสิทธิมนุษยชนยุติ (ธรรม) เรียนรู้ อย่างเท่าเทียม เทียบเทียม อย่างเท่าทัน

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
ขอเชิญชวนชาว พ.ม. เข้าร่วมกิจกรรม
นิทรรศการสิทธิมนุษยชนยุติ (ธรรม) เรียนรู้ อย่างเท่าเทียม เทียบเทียม อย่างเท่าทัน
ตั้งเเต่วันที่ 4 กันยายน -28 กันยายน 2566
ณ ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร