ตัวแทนอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมงานสมัชชาสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566

วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
ตัวแทนอาจารย์และนักเรียน เข้าร่วมงานสมัชชาสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน “ศักดิ์ศรี เสรีภาพ ความเสมอภาค และความยุติธรรมสำหรับทุกคน”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน
ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา กรุงเทพมหานคร

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก