กิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
โรงเรียน จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.พระนคร เป็นประธานในพิธี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการดนตรีสากล (ห้องฝึกซ้อมดนตรี) และปรับปรุงไฟแสงสว่างสนามฟุตบอลโรงเรียน

ณ หอประชุมโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก