กิจกรรมการแสดงละครเวที ประจำปีการศึกษา 2566 ชุดที่ 2

ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 12.20 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมการแสดงละครเวที ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-3
โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมรับชมการแสดง
ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา ศ 33101 ศิลปะพื้นฐาน 5
ณ หอประชุมโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก