การมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน “พ.ม. หนอนหนังสือ”

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.
อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียน
ที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน “พ.ม. หนอนหนังสือ” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
จากการอ่านหนังสือและเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน Application Hibrary

ณ สนามบาสเกตบอล อาคารสาธิต 1

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก