พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น.
โรงเรียน จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566
เพื่อเป็นการแสดงความรักความระลึกถึงคุณความดี และเป็นการแสดงความขอบคุณ การปฏิบัติงานตลอดเวลารับราชการ
โดยปี พ.ศ. 2566 มีอาจารย์เกษียณอายุราชการ คือ อาจารย์ประเวศ ลาวัณย์ศิริ และอาจารย์อัคคชัย เจริญศุข

ณ หอประชุมโรงเรียน
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก