การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2566
โดยมีท่าน พันตำรวจเอก ดร.สมศักดิ์ หน่องพงษ์ (นายกสมาคมฯ) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
ได้ประชุมติดตามการดำเนินงาน พิจารณาหารือวาระการประชุมในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้ทางสมาคมได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่
อาจารย์ประเวศ ลาวัณย์ศิริ และอาจารย์อัคคชัย เจริญศุข (ผู้อำนวยการโรงเรียนรับมอบแทน) เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566
ณ ห้องประชุมอาจารย์

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก