ประชาสัมพันธ์ งานรักษาดินแดน

ประชาสัมพันธ์กลุ่มงานรักษาดินเเดน นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 เตรียมความพร้อมเช็คสถานที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารของตนเอง
พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบรายละเอียดวันเวลาในการเรียน เพื่อรักษาสิทธิในการเรียนตามหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร
หมายเหตุ : นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ชาย ใส่กางเกงนักเรียน รองเท้านักเรียน เสื้อยืดเขียวขี้ม้าของนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 หญิง เป็นกางเกงพละ รองเท้าพละ เสื้อยืดเขียวขี้ม้าของนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
เพื่อเป็นไปในเเนวทางเดียวกันของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ในวันเปิดภาคเรียนจะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร