โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.
คณะกรรมการนักเรียน จัดโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เรียนรู้ แบ่งปันให้กับชุมชนและสังคม โดยเปิดรับบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ของเด็ก อุปกรณ์การเรียน
เพื่อนำไปมอบให้กับน้องๆ นักเรียน และร่วมทำกิจกรรมนันทนาการต่างๆ

ณ โรงเรียนวัดกาหลง จ.สมุทรปราการ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก