การประชุมบุคลากรก่อนการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.
โรงเรียน จัดการประชุมบุคลากรก่อนการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณาจารย์เข้าร่วมประชุม
เพื่อสรุปประเด็นสำคัญของการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนติดตามผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ณ ห้องประชุมอาจารย์

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก