รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการและสารบรรณ โทร. 0-2521-0690 ต่อ 100 หรือ 123
รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 2-10 ตุลาคม 2566