ขอเชิญร่วมงาน คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าชาวพระศรี ปี 2566 “เหลือง ชมพู สู่ถิ่นเก่า”

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ
ขอเชิญร่วมงาน
คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าชาวพระศรี ปี 2566
“เหลือง ชมพู สู่ถิ่นเก่า”
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป
ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เข้าร่วมงานฟรี การแต่งกาย สีเหลืองหรือสีชมพู
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร : 098-834-6807