ปิดรับสมัคร การสอบ Pretest ม.1 ประจำปีการศึกษา 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิชาการ
ปิดรับสมัคร การสอบ Pretest ม.1
ประจำปีการศึกษา 2567
เนื่องจากมีผู้สมัครครบตามที่ได้กำหนด 1,000 ที่นั่ง
ทางโรงเรียนจึงขอทำการปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566